SERWIS-HOTLINE
+48 77 461-04-94
info@arimex.pl

FAQ

Naprawa/rewitalizacja musi być przeprowadzana najpóźniej wtedy, gdy uszczelki uległy stwardnieniu i utraciły swą elastyczność. Przeważnie wtedy nie da się już uniknąć strat, a eksploatacja płytowego wymiennika ciepła jest ograniczona. Częstotliwość rewitalizacji jest różna w zależności od zastosowania. W niektórych przypadkach płytowe wymienniki ciepła mogą być naprawiane/rewitalizowane co 10 lat, w innych przypadkach może się zdarzyć,że wymagane to będzie kilka razy w roku.

Błędem byłoby stwierdzenie, że tak lub nie. Z reguły jest to możliwe jeżeli posiada się uszczelki  klipowe ( clip ). Należy tu jednak rozważyć, czy sensowne jest przeprowadzenie rewitalizacji nie dającej 100% skuteczności. Przy przeprowadzeniu rewitalizacji gumy na miejscu nie jest z reguły możliwe sprawdzenie płyt w kierunku mikropęknięć  ( przełamań ). Możliwe jest tylko czyszczenie płyt wodą pod wysokim ciśnieniem i ich ponowne ogumowanie. Ten sposób postępowania przeprowadzany jest w zakładach, które dysponują wąskim oknem czasowym, aby naprawić płytowy wymiennik ciepła.  W przypadkach takich  istnieje jeszcze inna możliwość, aby przeprowadzić 100% rewitalizację, zachować plan czasowy i uniknąć ryzyka nieplanowanych postojów w produkcji. Możemy zaproponować Państwu pakiet płyt zamiennych. Postępowanie takie nosi u nas nazwę postępowania rotacyjnego. Zużyty pakiet płyt mogą nam Państwo przesłać lub nasz monter,  wmontuje i zamontuje nowy u Państwa, a zużyty zabierze do naszej siedziby celem rewitalizacji.

Arimex-Dichtungs-Erklärung

Ein Plattenwärmeübertrager *(PWÜ) – oft auch als Plattenwärmetauscher * (PWT) oder Plattenkühler * (PK) bezeichnet – ist eine spezielle Bauform eines Wärmeübertragers*. Er besteht aus wellenförmig profilierten Platten, die so zusammengesetzt sind, dass jeweils in den aufeinanderfolgenden Zwischenräumen einmal das aufzuwärmende und danach das wärmeabgebende Medium* fließt. Das Plattenpaket ist nach außen und zwischen den Medien abgedichtet und wird beispielsweise mit Spannschrauben zusammengehalten.

Aufgrund ihrer besonderen Bauweise sind (geschraubte) Plattenwärmeübertrager * sehr gut erweiterbar, und sehr flexibel bzgl. der Gestaltung der Strömungsführung, welche durch die Lage der Dichtungen determiniert ist.

* Quelle: wikipedia